As I wrote a few days back, I went to the Born This Way Ball in Copenhagen. Actually, most of the posts I wrote in here last week were time installed, because I already went to Copenhagen on Wednesday to camp outside Parken, to make sure that my friend Linda and I would be the keyholders of the monster pit (Those who are, will get to meet Lady Gaga backstage! Read more about it HERE) No other fans arrived before friday though, so we were certain we were getting the key (We still had nerves going on though all the time, in case they would choose somebody else to have it)! 

Som jeg skrev for et par dage siden, var jeg til Born This Way Ball i København. Faktisk, så var de fleste af de indlæg som jeg skrev i sidste uge tidsindstillet, fordi jeg tog allerede til København om onsdagen for at campere udenfor Parken, for at være sikker på at min veninde Linda og jeg ville komme til at være “nøglebærer” til Monster Pit (De som er “nøglebærer” kommer til at møde Lady Gaga backstage! Læs mere om det HER). Ingen andre fans kom før fredag, så vi var rimelig sikre på at vi fik nøglen (Dog stadig med nerver konstant, haha)!

After days of waiting we were certain we were going to meet Gaga backstage on Sunday (The day of the concert) & we also got the front row at the ball, as shown on the picture above! Lady Starlight & The Darkness were opening acts, and I really like The Darkness. They know how to party for sure! I never really enjoyed Lady Starlight and her weird performances though. This time it was even weirder than it was at the Monster Ball in 2010. Odd lady! 

Efter at have ventet i dage var vi om søndagen (dagen til koncerten) sikre på at komme til at møde Gaga backstage & vi kom også til at stå på første række ved koncerten, som I kan se på billedet ovenover! Lady Starligt & The Darkness var opvarmning, og jeg kan faktisk ret godt lide The Darkness. De ved helt sikkert hvordan man skal sætte gang i den! Jeg har dog aldrig rigtig brudt mig om Lady Starligt og hendes mærkelige optrædener. Denne gang var det mærkeligere end det var til Monster Ball tilbage i 2010. Skøre dame! 

An hour after The Darkness was done, the concert started. Gaga came out riding on a unicorn on stage and I was thrilled. I started singing, screaming and dancing. It was one big party – Especially in the Monster Pit. This show was spectacular! I don’t think I could ever describe this show – It’s something you NEED to watch to actually understand how amazing it is. As a Little Monster though, I would always think her shows are amazing. SHE is amazing! In the end, my camera didn’t like the lighting at her show though, so I turned it off and had a blast instead, enjoying the 2 hour show. 

En time efter The Darkness var færdig, startede koncerten. Gaga kom ridende ud på en enhjørning på scenen og jeg var fuldstændig ekstatisk. Jeg begyndte at synge, skrige og danse. Det var én stor fest – især i Monster Pit. Showet var fuldstændig spektakulært! Jeg tror aldrig nogensinde jeg vil kunne beskrive dette show – Det er noget som bare SKAL ses for at man kan forstå hvor fantastisk det er. Som en Little Monsters, ville jeg dog altid synes hendes show er fantastiske. HUN er fantastisk! Jeg endte dog med at slukke mit kamera og bare nyde den 2 timer lange koncert, simpelthen fordi at mit kamera ikke brød sig om lyset til hendes koncert.

After the show, a huge dream of mine was coming true. I was going to meet one of my biggest rolemodels, one of my biggest idols – backstage. Gaga had invited too many fans backstage though, so none of us got to have private time with her, and we only got to take group photos (Except for the keyholder, which in this case was Linda, because we “flipped a coin” on who should take the picture for the official website and who should get the key necklace. I got the key necklace, which meant Linda was the “official” keyholder. We couldn’t be 2 keyholders!). When we came in backstage, she was watching Beauty & The Beast on the TV. She looked absolutely stunning with her Louis Vuitton brown hair and the beautiful Disney princess top she was wearing. I sat down next to her, and after that she asked everybody else to come sit down too and join us in the bed. She took out a white rose and started smelling it and playing around with it for a while, while she asked us if we had any questions for her. She wanted us to get to know each other, so we all asked her questions for the next 10 minutes and she answered them. At some point, she handed me the rose she has on the pictures above this text – All the other fans got flowers too, but she couldn’t reach all of the fans, so she gave some of them to me to give to the other fans at the back of the huge bed. Right now the rose she gave me is hanging on my wall, to dry. After we had been asking her questions and just enjoying her company (Most of us were stunned & completely blank. I couldn’t even come up with a questions, but now I have TONS!), she let us all give her a hug before we could go out. I still can’t believe I met her. She is the sweetest human being – so down to Earth, answering all of our questions. While all this was going on, I could feel her wiggling her toes under the duvet as my leg was resting just up against her legs. I don’t even know how all of this happened and why it happened so fast. It was most certainly one of the most amazing experiences in my life, so far. 

Efter showet, gik en af mine store drømme i opfyldelse. Jeg skulle møde en af mine største rollemodeller, en af mine største idoler – backstage. Dog havde Gaga inviteret for mange fans backstage, så ingen af os fik lov til at have privat tid med hende, og vi fik også kun lov til at tage gruppebilleder (Udover “nøglebæren”, som i dette tilfælde var Linda. Var havde trukket lod om hvem der skulle tage billedet til den officielle hjemmeside og hvem som skulle have nøgle halskæden. Jeg fik halskæden, hvilket betød at Linda blev den “officielle” nøglebærer. Man kan nemlig ikke være 2!). Da vi kom ind backstage sad hun og så Skønheden & Udyret. Hun så SÅ smuk ud med sit Louis Vuitton brune hår og den fine Disney prinsesse top som hun havde på. Jeg satte mig ved siden af hende, og efter det bedte hun alle de andre om at komme over i sengen også. Hun tog en hvid rose fra en vase af, og begyndte at lugte til den og ligesom bare “lege” lidt med den, imens hun spurgte om vi havde nogle spørgsmål til hende. Hun ville have at vi skulle komme til at kende hinanden, så vi begyndte alle at stille spørgsmål til hende som hun besvarede i de næste 10 minutter. På et tidspunkt, så giver hun mig den hvide rose som hun har sat med i et stykke tid (Det er også den rose hun har på billederne ovenover!) – Alle de andre fans fik også blomster, men nogle af fansene kunne hun ikke nå, så hun begyndte at give mig blomsterne så jeg kunne sende dem videre. Efter vi havde stillet spørgsmål og bare nydt hendes selskab (De fleste af os var helt overraskede og fuldstændig blanke. Jeg kunne ikke engang finde på et spørgsmål, men nu har jeg selvfølgelig MASSERE!), lod hun os alle få et kram før vi kunne gå. Jeg kan stadig ikke helt fatte at jeg endelig har mødt hende. Hun er det sødeste menneske – så nede på jorden, besvarede alle vores spørgsmål. Imens vi sad derinde, kunne jeg mærke at hun bevægede tæerne under dynen fordi mit ben ligesom lænede sig op ad hendes ben. Jeg kan slet ikke fatte at alt det her skete og hvorfor det skete så pokkers hurtigt. Det har helt sikkert været et af de mest fantastiske oplevelser i mit liv, indtil videre. 

Share: