This is actually the only American candy I brought with me back home from New York, since I did know that if I brought too much candy with me home, my calorie counting would end up going the wrong way (Even though it already will tomorrow, but you have the rights to sin sometimes too, right?). So right now, I’m just enjoying the last of these lovely rainbow twizzlers, since I have a few calories left I can use for the day. I hope you all had a great day!
Dette er rent faktisk det eneste amerikanske slik som jeg har taget med hjem fra New York, fordi jeg vidste at hvis jeg tog for meget slik med mig hjem, så ville min kalorietælning gå den forkerte vej (Også selvom den vil det imorgen, men man har ret til at synde af og til, ikke?). Så, lige nu sidder jeg bare og nyder de sidste af disse dejlige rainbow twizzlers, siden jeg har et par kalorier tilbage at kunne bruge for i dag. Jeg håber at I alle har haft en god dag!
Share: