Our Sacred Birman E-Litter is going to be 8 weeks tomorrow! Time is passing by insanely fast and I can’t believe how big they are now! Both Eija & Effie are sold now (to the same person, might I add!) – and at the moment we got lots and lots of calls on Enya, so I’m pretty sure they’ll end up with great families when they turn 12 weeks old!

Vores Hellig Birma E-kuld bliver 8 uger imorgen! Tiden går ekstremt hurtigt og jeg kan slet ikke forstå hvor store de er ved at være! Både Eija & Effie er solgt nu (Og til den samme person, vil jeg lige tilføje!) – og for tiden får vi ekstremt mange opkaldninger omkring Enya, så jeg er ret sikker på at de alle ender med at bo hos nogle gode familier når de bliver 12 uger gamle!

Share: