We spent today going downtown (at least it’s all downtown for us, since we live right up against Times Square!). First, we visited Greenwich Village, where Carrie from Sex & The City’s stairs are, and the building from Friends is there too. 

I dag tog vi Downtown (Det er i hvert fald downtown for os, når vi bor lige op ad Times Square!) Først så besøgte vi Greenwich Village, hvor man kan finde Carrie fra Sex & THe City’s trappe, og bygningen fra Venner. 


We then went to Magnolia Bakery on Bleecker Street while waiting for the Marc Jacobs stores to open (since Mia had to spend a looooooot of money there). This Magnolia Bakery is also the one featured in Sex & The City, season 3. I got a really good cupcake this time (Way better than the one I had yesterday!).

Vi tog så hen til Magnolia Bakery på Bleecker Street, imens vi ventede på at Marc Jacobs butikkerne åbnede (fordi Mia skulle bruge maaaaaange penge derinde!!). Denne Magnolia Bakery er også med i Sex & The City, sæson 3. Jeg fik en rigtig god cupcake denne gang (Meget bedre end den jeg fik igår!). 


After that, we went to see the flatiron building, and just take a few pictures of that, before we headed off towards other plans for the day.

Efter det tog vi hen for at se flatiron bygningen, og så lige få taget et par billeder af dén, før vi tog videre til andre planer som vi havde lagt for dagen. 


Next stop was Chinatown, where we HAD to try tasting bubble tea. We ordered iced bubble tea, excited to taste it – and it’s really good! I could easily get addicted! Yummy! It was also really weird to just suddenly walk into a part of New York, where everything was written in Chinese. Crazy.

Næste stop var Chinatown, hvor vi var NØDT til at prøve bubble tea. Vi bestilte noget, meget spændte på at smagte det – og det smager VIRKELIG godt! Jeg tror nemt jeg kunne blive afhængig! Det var også ret mærkeligt at pludseligt gå ind i en bydel af New York, hvor alt lige pludseligt stod på kinesisk. Skørt. 


We then went back to the hotel to relax for about an hour, before we headed off towards Brooklyn Bridge, to see the amazing view over Manhattan skyline at night. This city is so beautiful at night, you have no idea. I think I even told Mia at some point, that the sight was so beautiful I felt like crying. Nothing does the sight of this city justice – I can say that again and again.

Vi tog derefter tilbage til hotellet for at slappe af i en times tid, før vi tog til Brooklyn Bridge igen, for at se det smukke syn over Manhattan skyline om aftenen. Denne by er så smuk om aftenen – I har slet ingen anelse. Jeg tror også at jeg på et tidspunkt fortalte Mia, at synet var så smukt at jeg var lige ved at græde. Ingenting kan gøre denne by til retfærdighed – Det kan jeg sige igen og igen. 

Share: