Found this cute little video of a dog playing fetch with himself up and down some steps in London. I found it absolutely adorable and I thought I simply just had to show you!

Jeg fandt denne søde lille video af en hund der leger med en bold op og ned af nogle trapper i London. Jeg synes at det var så kært og at jeg bare var nødt til at vise jer det!

Share: