I have been looking at these shoes for months now, and I simply haven’t been able to get them out of my head. When I left towards New York, I knew that I needed to try them when I got here, and well – As I put them on, there was no doubt; I had to get them. So here they are, in best Gaga style – The Jeffrey Campbell Shadows. 

Jeg har haft øje for de her sko i måneder efterhånden, og jeg har simpelthen ikke kunnet få dem ud af mit hoved. Da jeg tog afsted mod New York, vidste jeg at jeg skulle prøve dem på når jeg kom herhen, og ja – Da de så kom på, så var der ingen tvivl om at jeg var nødt til at eje dem. Så her er de, i bedste Gaga stil – Jeffrey Campbell Shadows.


A lot of people have been asking if they aren’t hard to walk in, and I just got to walk around in them in the store and they are just as easy to walk in as any other high heeled shoe – On flat ground, that is.

Jeg har fået en del spørgsmål om, om de ikke er svære at gå i, og jeg gik bare lige en smule rundt i dem i butikken og de er ligeså nemme at gå i som enhver anden højhælet sko – På flad overflade, selvfølgelig. 

Share: