Time to show more Christmas presents! I got this Melissa mini-donut maker, and today Benjamin and I tried to make the donuts! The recipe came with the maker, and I found it all pretty easy to follow. There’s space for 7 cute mini-donuts in the maschine. 

Så er det tid til at vise flere julegaver! Jeg fik denne Melissa mini-donut maker, og i dag prøvede Benjamin og jeg at lave donuts! Opskriften fulgte med maskinen, og jeg fandt den egentlig ret nem at følge. Der er plads til 7 små søde donuts i maskinen.

When the donuts were made, we put frosting and sprinkles on top. I made the frosting, and my boyfriend decorated them with the sprinkles. In the beginning, when the donuts were just made and still a bit warm, they tasted more like waffles than actual donuts – but as they cooled and we put frosting and sprinkles on top, they tasted alot more like donuts! They do not feel as fat as the cooked ones, since these are actually baked in the machine.

Da donutsene var lavede, puttede vi glasur og krymmel ovenpå. Jeg lavede glasuren, og min kæreste pyntede dem med krymmel. I starten, da donutsene lige var lavede og stadig var lidt varme, smagte de egentlig lidt mere af vafler end af rigtige donuts – men som de blev lidt mere kolde og vi fik puttet glasur og krymmel ovenpå, smagte de en HEL del mere af donuts! De smager ikke så meget af fedt som de friture lavede donuts, fordi de her jo er bagt i maskinen.

In total: I LOVE this machine! I can definitely recommend it, if you love donuts! And they are very fast to make if you get unexpected guests!

Alt i alt: Jeg elsker denne maskine! Jeg kan helt sikkert anbefale den, hvis du elsker donuts! Og de er meget hurtige at lave hvis du pludseligt får uventede gæster!

Share: