Time for the last pictures from day 2! 

After we had been to the DDR museum, we were split up in groups to go do interviews in different areas in Berlin. Our area was Neukölln, so we spend some time there and interviewed around 5 people. After that, we went to Alexanderplatz to get something to eat, and then into the huuuuge and awesome shoppingcenter, Alexa. 

Så er det tid til de sidste billeder fra dag 2!

Efter vi havde været i DDR museumet, blev vi delt op i grupper for at lave interviews i forskellige bydele i Berlin. Vores område var Neukölln, hvor vi brugte noget tid og interviewede omkring 5 mennesker. Efter det, tog vi hen til Alexanderplatz for at få noget at spise, og dernæst ind i det stooooore og fantastiske shoppingcenter, Alexa.

After that, we met up with the rest of my class at 17:30 by Brandenburger Tor, and then we were going to go see Reichstag. When done there, we went to see the Manmal of the Judes, and then go to a restaurant at Unter den Linden, where we had Italian dinner. 

Efter det, mødtes vi med resten af klassen kl. 17:30 ved Brandenburger Tor, og så gik vi hen for at se Reichstag. Da vi var færdig der, så gik vi hen for at se jødernes “mindesmærke”, og så fik vi italiensk aftensmad på en restaurant på Unter den Linden.

Share: